In ấn sản xuất bao bì, túi giấy, hộp giấy, tờ rơi, bao thư,...